paper, business, finance

UBO’s en UBO verklaring

UBO’s en UBO verklaring

Hier leest u alles wat u wilt weten over UBO’s en UBO verklaring. Iedere organisatie heeft één of meer UBO’s. UBO’s zijn personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie, of daar zeggenschap over hebben. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een VOF of Maatschap.

Het UBO register

Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het misbruiken van het financiële stelsel. Zoals witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Dit register van het UBO maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kunt u, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie u zaken doet.

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden voor UBO’s en UBO verklaring. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KvK.

Organisaties die UBO’s moeten inschrijven

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan bent u verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Naamloze vennootschappen in Europa (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Organisaties die niet hoeven in te schrijven

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heeft u geen opgaveplicht:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

In dit blog las u alles over UBO’s en UBO verklaring. Wilt u meer weten over onze organisatie? Bekijk dan eens de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Chat met ons